Πως θα έρθετε

Η πρόσβαση στο καταφύγιο γίνεται με Ι.Χ., φτάνει δηλαδή το Ι.Χ. απ’ έξω ακριβώς.
Θα φτάσετε στο καταφύγιο.
Με Ι.Χ. από :
Ιωάννινα

  1. Χαροκόπι, Παλαιοχώρι, Πράμαντα.
  2. Κουτσελιό, Ελληνικό, Αμπελοχώρι, Πράμαντα. 
  3. Κουτσελιό, Ελληνικό, Καλέτζι, Πλάκα , Πράμαντα.

Άρτα

  1. Σκούπα, Ροδαυγή, Πλάκα, Πράμαντα.
  2. Βουλγαρέλι, Καταρακτής, Πράμαντα.

Τρίκαλα

  1. Πύλη, Ελάτη, Περτούλι, Καλαρρύτες, Πράμαντα.

Με κτέλ από Άρτα για Πράμαντα. (τηλ 2681027348)
Με κτέλ από Ιωάννινα για Πράμαντα. (τηλ 2651025014)
Με αεροπλάνο στα Ιωάννινα, με υδροπλάνο στα Ιωάννινα
και με τρένο, δυστυχώς δε μπορείτε.

   * Από Πράμαντα: προς Μελισσουργούς, στη διασταύρωση για την Μονή Αγ.παρασκευής.3χλμ χωματόδρομος  βατός δασικός δρόμος.

Back to Top